0
0
0
0
איך המותג שלך נראה ברשת החברתית? האם הוא משקף מספיק את הערכים והמטרות?
האם התוכן תואם את שפת המותג? האם יש מספיק הקשבה ללקוחות? מענה?
ובעיקר... האם הרשת החברתית של המותג מייצרת מעורבות שמובילה לחשיפה ולרכישות?